Rosich i Soler - rosichisoler.com

.

  Creativitat publicitāria

  Altres elements

  Rādio - Mostra de falques de rādio. Anuncis i publireportatges.

  impremta - Alguns exemples de treballs en diferents formats.

  Internet i TV - Bānners i altres elements dissenyats per a pāgines web o televisiķ.

  Premsa - Anuncis per a premsa.

  Publicitat exterior - inclou plafons, pancartes, retols, tanques...

  Altres elements - Disseny adaptat a diferents suports i elements de comunicaciķ.

  EN CONSTRUCCIĶ