Rosich i Soler - rosichisoler.com

.

Creativitat publicitāria

Rādio

Rādio - Mostra de falques de rādio. Anuncis i publireportatges.

impremta - Alguns exemples de treballs en diferents formats.

Internet i TV - Bānners i altres elements dissenyats per a pāgines web o televisiķ.

Premsa - Anuncis per a premsa.

Publicitat exterior - inclou plafons, pancartes, retols, tanques...

Altres elements - Disseny adaptat a diferents suports i elements de comunicaciķ.

EN CONSTRUCCIĶ