Creativitat publicitāria

Impremta

Rādio - Mostra de falques de rādio. Anuncis i publireportatges.

impremta - Alguns exemples de treballs en diferents formats.

Internet i TV - Bānners i altres elements dissenyats per a pāgines web o televisiķ.

Premsa - Anuncis per a premsa.

Publicitat exterior - inclou plafons, pancartes, retols, tanques...

Altres elements - Disseny adaptat a diferents suports i elements de comunicaciķ.

EN CONSTRUCCIĶ

Treballs per la revista GUIAÚTIL GUM.


Díptic per a promociķ prōpia com a pintor.

Treballs d'impremta fets a partir d'elements propis del client o de nova creaciķ.

La meva feina en la majoría dels casos presentats en aquest apartat ha consistit en oferir el servei d'impremta i fer, en algunes ocasions, el disseny grāfic total o parcial.

CARTELLS

SOBRES

TARGETES


Treballs per el departament de publicitat i promociķ de Rādio Calella TV a partir de la imatge corporativa existent.