Rosich i Soler - rosichisoler.com

.

  Creativitat publicitāria

  Impremta

  Rādio - Mostra de falques de rādio. Anuncis i publireportatges.

  impremta - Alguns exemples de treballs en diferents formats.

  Internet i TV - Bānners i altres elements dissenyats per a pāgines web o televisiķ.

  Premsa - Anuncis per a premsa.

  Publicitat exterior - inclou plafons, pancartes, retols, tanques...

  Altres elements - Disseny adaptat a diferents suports i elements de comunicaciķ.

  EN CONSTRUCCIĶ

  Treballs per la revista GUIAÚTIL GUM.


  Díptic per a promociķ prōpia com a pintor.

  Treballs d'impremta fets a partir d'elements propis del client o de nova creaciķ.

  La meva feina en la majoría dels casos presentats en aquest apartat ha consistit en oferir el servei d'impremta i fer, en algunes ocasions, el disseny grāfic total o parcial.

  CARTELLS

  SOBRES

  TARGETES


  Treballs per el departament de publicitat i promociķ de Rādio Calella TV a partir de la imatge corporativa existent.