Rosich i Soler - rosichisoler.com

.

TARIFA RÀDIO – CAMPANYES PER MESOS

Falques de Ràdio - Anuncis de 30”
Radiació de les falques de dilluns a diumenge.
Emissió en horari rotatiu durant la programació per FM i Internet.

Contractació de campanyes per 1 mes (30 dies seguits)

Falques al dia: ...... 1 ..... Preu mensual: .................. 108 €

Falques al dia: ...... 2 ..... Preu mensual: .................. 120 €

Falques al dia: ...... 4 ..... Preu mensual: .................. 180 €

Falques al dia: ...... 6 ..... Preu mensual: .................. 240 €

Falques al dia: ...... 8 ..... Preu mensual: .................. 300 €

Gravació falca 21€ (una veu) a sumar al total de la campanya contractada.
Per a gravació de falques especials es farà pressupost.

A tots els preus cal sumar-hi l’IVA

La contractació de campanyes a partir de 3 mesos ofereix preus realment econòmics i interessants per a negocis de tot tipus. Amb campanyes contractades a partir de 6 mesos es poden aconsseguir preus d'un pagament mensual de 63 € amb varietat de radiacions mensuals segons les necessitats de comunicació publicitària per a cada moment de l'any.

Ràdio Calella es pot escoltar per FM i a través del web radiocalellatv.cat

Podeu demanar informació ampliada a: publicitat@radiocalellatv.cat o al telèfon 620 512 553
.

TARIFA RÀDIO – FALQUES INDIVIDUALS

Aquesta tarifa permet dissenyar campanyes personalitzades segons cada necessitat de comunicació. Les falques es poden programar en dies i horaris concrets segons convingui a les estrategies de comunicació de la marca anunciant. Màxim de 4 falques/hora i segons espais disponibles dintre de la graella de programació.

Contractació de campanyes personalitzades

Preu unitari per a falques de fins a 15” ................ 04,50 €

Preu unitari per a falques de fins a 20” ................ 06,00 €

Preu unitari per a falques de fins a 25” ................ 07,00 €

Preu unitari per a falques de fins a 30” ................ 07,50 €

Preu unitari per a falques de fins a 45” ................ 12,50 €

Cada segon de més ............................................... 00,30 €

Gravació falca 21€ (una veu) a sumar al total de la campanya contractada.
Per a gravació de falques especials es farà pressupost.

A tots els preus cal sumar-hi l’IVA

Ràdio Calella es pot escoltar per FM i a través del web radiocalellatv.cat

Podeu demanar informació ampliada a: publicitat@radiocalellatv.cat o al telèfon 620 512 553

Modalitats de contractació de publicitat ràdio

En aquest apartat presentem totes les modalitats de contractació de publicitat. Hi ha informació dels pròpis elements de publicitat i d'algunes de les possibilitats de contractació de patrocinis i altres propostes. Molta d'aquesta informació també es pot trobar a les tarifes corresponents però per no carregar de contingut l'espai d'aquestes tarifes, ampliem aquí aquesta informació.

Tarifa Ràdio - Falques individuals. Campanyes personalitzades
Anuncis en format falques de 15, 20, 30, o 45 segons de durada.
L’anunciant pot contractar la quantitat d’anuncis a radiar diàriament que consideri oportú, així com la quantitat de dies de la campanya.
Consultar Tarifa Publicitat Ràdio.

Tarifa Ràdio – Campanyes per mesos - Contractació de campanyes de 1/3/6/12 mesos
Anuncis en format falques de 30 segons de durada.
L’anunciant pot contractar una campanya per un període de temps determinat decidint per a cada mes la quantitat de falques a radiar. El El preu preu total d'aquestes campanyes vindrà determinat per la combinació de radiacions a programar mensualment, així com dels mesos contractats. Pagament mensual.
Consultar Tarifa Publicitat Ràdio.

Microespais Comercials - Contractació mínima de campanyes de 3/6/12 mesos
Microespai de fins 2 minuts de durada. Emissió setmanal.
Ràdio Calella ofereix al sector comercial i empresarial la possibilitat de promocionar-se a través d’aquests microespais, programats conjuntament amb falques de promoció del producte i del propi microespai. L’espai pot comptar amb la participació d’algun membre de l’empresa anunciant (es pot realitzar en directe o enregistrat).
Previ pressupost i sempre segons programació vigent.

Patrocini de programes
Patrocini de Programes – Contractació mínima 6/12 mesos
Patrocini de Programes Setmanals. El patrocini inclou falques diàries de promoció i 4 programes al mes.
Patrocini de Programes diaris. El patrocini inclou falques diàries de promoció i 20 programes al mes.
Previ pressupost i sempre segons programació vigent.

Patrocini de seccions
Patrocini de Seccions (espais) - Contractació mínima 4/6/12 mesos
Patrocini de Seccions Setmanals. El patrocini inclou falques diàries de promoció i 4 seccions (espais) al mes.
Patrocini de Seccions diàries. El patrocini inclou falques diàries de promoció i 20 seccions (espais) al mes.
Exemples de seccions o espais; el temps, l’agenda, receptes de cuina, intervenció de col•laboradors...
Previ pressupost i sempre segons programació vigent.

Patrocini especial
Patrocini de Programes especials emesos en directe. Retransmissions esportives, culturals, festivitats, esdeveniments en general. El patrocini inclou falques diàries de promoció i les mencions en directe durant la retransmissió. Aquesta publicitat es contracte individualment per esdeveniment.
Previ pressupost.

Suport a la promoció cultural
Radiació diària d’espais informatius per promocionar les activitats culturals previstes per a cada setmana. Espais diaris radiats en sistema d’horari rotatiu de tal manera que durant la programació es promocionen diferents activitats, cada promoció pot estar patrocinada per una marca comercial diferent.
Previ pressupost.

Suport a la promoció esport local
Radiació diària d’espais informatius per promocionar les activitats esportives per a cada setmana. Espais diaris radiats en sistema d’horari rotatiu de tal manera que durant la programació es promocionen diferents activitats, cada promoció pot estar patrocinada per una marca comercial diferent.
Previ pressupost.

.