Rosich i Soler - rosichisoler.com

.

TARIFA PUBLICITAT MULTIMÈDIA

Campanyes Multimèdia

Les campanyes Multimèdia ofereixen al anunciant promocionar-se a través de la ràdio (107.9 FM), la pàgina web (radiocalella.cat) i a xarxes socials.

La contractació d’una Campanya Multimèdia permet a l’anunciant programar campanyes amb diferents elements publicitaris i a través de tots els canals de comunicació de Ràdio Calella Televisió. Es tracte d’una manera eficaç de dirigir-se als diferents perfils de la clientela potencial de cada tipus de negoci i en cada moment de l’any, promocionant, en cada acció i canal, el missatge comercial més convenient.

Les campanyes es poden contractar per diferents períodes de temps amb un sol element publicitari o combinant-los entre ells. També es poden patrocinar seccions de programes, reportatges, publinotícia, esdeveniments puntuals i retransmissions en directe de ràdio i/o televisió.

ELEMENTS DE PUBLICITAT QUE INTERVENEN A LA CAMPANYA

Falques de ràdio de 30” + 3 models de bàners + caràtules de vídeo + spot TV

TARIFA MULTIMÈDIA M1 - CONTRACTACIÓ DE CAMPANYES D’UN MES

Publicació de BL 20 dies + BIN 4 dies + BP 3 dies + CV 2 dies + falques 1 al dia:150 €
Publicació de BL 20 dies + BIN 4 dies + BP 3 dies + CV 2 dies + falques 2 al dia:180 €
Publicació de BL 30 dies + BIN 8 dies + BP 6 dies + CV 3 dies + falques 4 al dia:240 €

TARIFA MULTIMÈDIA M3 - CONTRACTACIÓ DE CAMPANYES DE 3 MESOS

Publicació de BL 20 dies + BIN 4 dies + BP 3 dies + CV 2 dies + falques 1 al dia: 120 €
Publicació de BL 20 dies + BIN 4 dies + BP 3 dies + CV 2 dies + falques 2 al dia: 150 €
Publicació de BL 30 dies + BIN 8 dies + BP 6 dies + CV 3 dies + falques 4 al dia: 180 €

TARIFA MULTIMÈDIA M6 - CONTRACTACIÓ DE CAMPANYES DE 6 MESOS

Publicació de BL 20 dies + BIN 4 dies + BP 3 dies + CV 2 dies + falques 1 al dia: 108 €
Publicació de BL 20 dies + BIN 4 dies + BP 3 dies + CV 2 dies + falques 2 al dia: 120 €
Publicació de BL 30 dies + BIN 8 dies + BP 6 dies + CV 3 dies + falques 4 al dia: 150 €

TARIFA MULTIMÈDIA M12 - CONTRACTACIÓ DE CAMPANYES DE 12 MESOS

Publicació de BL 20 dies + BIN 4 dies + BP 3 dies + CV 2 dies + falques 1 al dia: . 95 €
Publicació de BL 20 dies + BIN 4 dies + BP 3 dies + CV 2 dies + falques 2 al dia: 108 €
Publicació de BL 30 dies + BIN 8 dies + BP 6 dies + CV 3 dies + falques 4 al dia: 120 €

Spot TV - Les campanyes contractades a partir de 6 mesos compten amb el suplement publicitari d’spots de televisió de 30” amb publicació al web i xarxes socials durant l'emisió de programació amb format que pot inclou-re aquests spots.

Per a campanyes amb més quantitat de falques de ràdio al dia contactar amb nosaltres.

publicitat@radiocalellatv.cat 620 512 553

Gravació falca publicitària 21 € (una veu) a sumar la campanya elegida.
Gravació falques especials es farà pressupost.
Producció d’altres elements de publicitat (adaptació del material gràfic als formats a publicar) inclòs al preu de cada campanya, sempre que sigui a partir del material gràfic facilitat per l’anunciant. Producció nova es farà pressupost.

MOSTRA ELEMENTS DE PUBLICITAT

PUBLICITAT MULTIMÈDIA

Contractació conjunta dels diferents canals de comunicació

RÀDIO + TV + WEB + TWITTER + FACEBOOK + YOU TUBE + ISTAGRAM

Un dels avantatges que ofereix Ràdio Calella Televisió és la contractació de campanyes Multimèdia. Aquesta contractació conjunta permet al anunciant programar campanyes amb diferents elements publicitaris i a través de tots els canals de comunicació del Grup.

Es tracte d’una manera eficaç de cobrir diferents perfils de la clientela potencial de cada tipus de negoci. Segons quins elements i canals de difusió permeten contractar, si cal, publicitat només per un dia.

Aquesta possibilitat de contractació conjunta dels diferents canals i suports de comunicació de Ràdio Calella Televisió, és la coneguda com a Campanya Multimèdia.

Una Campanya Multimèdia pot incloure tots els elements de promoció que ofereix Ràdio Calella Televisió per a ser publicats, radiats o emesos durant tot l’any o en moments puntuals.

Aquests elements seran promocionats a través dels diferents canals de comunicació, això és ràdio, pantalla gegant de televisió a la fira de Calella, pàgina web, Face Book, Twitter, You Tube.

Els elements de promoció poden ser falques de ràdio, vídeos, espots de televisió, bànners dinàmics, bànners estàtics i mencions en directe, per part dels locutors, durant l’emissió de programes de ràdio i/o televisió tant en directe com gravats.

Dintre d’una Campanya Multimèdia es poden incloure, a més, patrocinis puntuals. El patrocini d’un esdeveniment puntual pot ser per a una retransmissió en directe o per un reportatge gravat. Contractant una campanya multimèdia anual l’anunciant pot reservar per endavant els patrocinis que puguin ser del seu interès.

Els esdeveniments a patrocinar durant l’any son molt variats: esports, festes populars , cultura, tradició, espectacles, rodes de premsa, etc. Tot en forma de reportatges resum o retransmissions en directe. Un patrocini pot constar d’un únic element de promoció, d’un combinat d’alguns o de tots ells.

Segons previsió de programació especial el Departament de Publicitat pot informar al anunciant de les dates en que esdeveniments puntuals poden quedar coberts informativament per Ràdio Calella Televisió convertint-se per l'anunciant en moments encertats per a cada promoció, dissenyant una estratègia de campanya per a cada ocasió, esdeveniment i canal de comunicació.

ELEMENTS DE PUBLICITAT MULTIMÈDIA

Elements de publicitaris i canals de comunicació que durant el període dels mesos contractats poden intervenir en una Campanya Multimèdia.

Ràdio:
Emissió de la quantitat d’anuncis contractats. Dates i quantitats diàries a determinar.
Patrocini de programes, seccions o reportatges.
Patrocini de retransmissions en directe.

Web:
Pàgina d’inici: bànner de 780x140 píxels. Publicat a pàgina principal.
Aquest bànner serà publicat en quantitat i dates a determinar durant el període de la campanya contractada (no podrà ser publicat en dates d’esdeveniments patrocinats).

Pàgina interior en un dels 4 apartats de notícies: bànner de 720x120 píxels.
Aquest bànner serà publicat en quantitat i dates a determinar durant el període de la campanya contractada, variant el seu emplaçament en els diferents apartats de notícies.

A tot el web: bànner de 180x70 píxels. Publicat a totes les pàgines del web a columna lateral amb enllaç al web o Facebook de l’anunciant durant tota la campanya contractada.

Pàgina d’inici.** Publicació dels vídeos de retransmissions o reportatges amb els anuncis del anunciant patrocinador inclosos (banners, catàtula o espot de televisió).

Facebook / Twitter
Promoció de notícies i informació d’interès. Inclou la publicitat del anunciant al web radiocalella.cat

You Tube:
TV/Vídeo: El bànner-caràtula de 1280x720 píxels (pantalla completa del vídeo) serà integrat durant 3 segons al principi o al final dels vídeos de contingut a publicar. Dates de publicació de a determinar.

TV, pantalla gegant Fira:
A la pantalla gegant de televisió instal•lada al recinte firal, emissió d’espots de 30” durant la programació especial de Festa Major i Fira. Aquesta programació amb la publicitat inclosa es publica a les xarxes socials.

Tots els elements aquí indicats, prèviament pressupostats, seran publicats, radiats i/o emesos en diferents moments de l’any combinats, o individualment, per tal que el missatge arribi a la majoria de la vostra clientela potencial en el moment just i amb la insistència necessària per a interessar i motivar. Durant l’any de contractació es poden modificar, si és oportú, algunes de les accions prèviament programades. En tots els casos i en cada moment s’estudiarà la proposta que pugui resultar més viable i eficaç per l’anunciant.

.