Rosich i Soler - rosichisoler.com

.

La Publicitat a Ràdio Calella Televisió

Per a potenciar al màxim les accions publicitàries dels anunciants i que aquestes es converteixin en resultats d’èxit, Ràdio Calella Televisió ofereix diferents sistemes de publicitat, tant pel que fa a elements publicitaris com a canals de comunicació. Amb la publicitat a Ràdio Calella Televisió s’aconsegueix, conectar amb la clientela potencial i presència de marca de proximitat al mitjà de comunicació local de referència a la ciutat.

Canals de comunicació
Ràdio, web, pantalla gegant de televisió, Facebook, Twitter, You Tube...

Elements de publicitat
Falques de ràdio, bàners, vídeos, espots de televisió i altres elements de disseny gràfic, estàtics o dinàmics, promocionats a través de ràdio, web i xarxes socials.

Campanyes Multimèdia
La contractació d’una Campanya Multimèdia permet a l’anunciant programar campanyes amb diferents elements publicitaris i a través de tots els canals de comunicació de Ràdio Calella Televisió. Es tracte d’una manera eficaç de dirigir-se als diferents perfils de la clientela potencial de cada tipus de negoci i en cada moment de l’any, promocionant, en cada acció i canal, el missatge comercial més convenient.

Les campanyes es poden contractar per diferents períodes de temps amb un sol element publicitari o combinant-los entre ells. També es poden patrocinar seccions de programes, reportatges, publinotícia, esdeveniments puntuals i retransmissions en directe de ràdio i/o televisió.

Campanyes ràdio
Dintre d’una campanya, només de ràdio, es poden contractar diferents fórmules de comunicació com poden ser falques de diferent durada, patrocini d’algun programa o secció, publinotícia o també per moments puntuals es pot optar per el patrocini d’una retransmissió en directe.

Preu campanyes
El preu final de les campanyes de publicitat vindrà determinat per la durada en el temps de la pròpia campanya i la durada o formats dels seus canals i elements, així com de les combinacions publicitàries que es decideixi realitzar en cada cas. Consultar tarifes o demanar pressupost personalitzat.

El Departament de Publicitat de Ràdio Calella Televisió es posa al servei d’empresaris, comerciants i professionals, aportant coneixements, experiència, creativitat i assessorament per estudiar i dissenyar, conjuntament amb els anunciants, la campanya que pugui resultar més viable i eficaç.

Si esteu interessats en potenciar el vostre negoci, contacteu amb nosaltres i us presentarem totes les possibilitats de promoció i els preus per a campanyes setmanals, mensuals i anuals.

.