Rosich i Soler - rosichisoler.com

.


Apartat en construcció

L'aquarel·la és una tècnica de pintura sobre paper o cartulina amb colors diluits en aigua i aplicats amb un pinzell. Els colors util·litzats són més o menys transparents segons la quantitat d'aigua amb la que es barreja, i de vegades deixen veure el fons del paper, que sol ser blanc i que actua com un verdader to.
El producte utilitzat per a pintar es compon de pigments aglutinats amb goma aràbiga o mel.

Wikipedia.