Rosich i Soler - rosichisoler.com

.


Apartat en construcció

Quan s'empren diverses tècniques en un mateix suport. El collage, per exemple, és una tècnica artística (no pictòrica per no ser pintada), es converteix en una tècnica mixta quan té intervencions amb guaix, oli o tinta. Com a mostra de les seves possibilitats artístiques, se cita la Tècnica introduïda pel pintor Carlos Benítez Campos des de principis de segle, la qual consisteix a pintar a l'oli un esdeveniment qualsevol de l'època, sobre el paper enganxat de les notícies en premsa que ho publiquen. Seria convenient distingir entre "procediment pictòric" i "tècnica pictòrica". S'entén per procediment pictòric la unió dels elements que constitueixen l'aglutinant o adhesiu, i els pigments. La forma d'aplicar aquest procediment pictòric es denomina " tècnica pictòrica

Wikipedia.