Rosich i Soler - rosichisoler.com

.


Alguns dels meus treballs en sanguina


Sanguina. Prova del curs.


Sanguina. Prova del curs.


Sanguina. Prova del curs.


Sanguina. Prova del curs.


Sanguina. Prova del curs.


Sanguina. Prova del curs.


Sanguina. Prova del curs.


Sanguina. Prova del curs.


Sanguina. Prova del curs.