Rosich i Soler - rosichisoler.com

.


  Alguns dels meus treballs en sanguina


  Sanguina. Prova del curs.


  Sanguina. Prova del curs.


  Sanguina. Prova del curs.


  Sanguina. Prova del curs.


  Sanguina. Prova del curs.


  Sanguina. Prova del curs.


  Sanguina. Prova del curs.


  Sanguina. Prova del curs.


  Sanguina. Prova del curs.