Rosich i Soler - rosichisoler.com

.


  Altres dibuixos realitzats amb carbó


  Prova del curs. Carbó.


  Prova del curs. Carbó.


  Prova del curs. Carbó


  Carbó


  carbó


  Prova del curs. Carbó


  carbó


  carbó