Rosich i Soler - rosichisoler.com

.


Altres dibuixos realitzats amb carbó


Prova del curs. Carbó.


Prova del curs. Carbó.


Prova del curs. Carbó


Carbó


carbó


Prova del curs. Carbó


carbó


carbó